Làm việc với Face Viet


Công ty Adpro Media cần tuyển các vị trí sau đây.

Marketing Specialist

Công ty Adpro Media cần tuyển một nhân viên làm Marketing full time.

Ứng viên cần có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị/marketing, đặc biệt tiếp xúc và làm việc qua telephone, lưu loát trong việc viết, đọc và nói tiếng Anh.

Ưu tiên cho ứng viên đã làm qua telemarketing/telesales. Xin email CV về email: kevin@adpromedia.com.au. Làm việc ngay.

 

Graphic Designer

Toà soạn Viet Times và công ty đa truyền thông Adpro Media cần tuyển một Graphic Designer với các tiêu chuẩn sau:

- Có kinh nghiệm và thuần thục trong việc thiết kế quảng cáo và trình bày báo chí, magazine

- Sử dụng thành thạo các phầm mềm chuyên dụng, đặc biệt là InDesign, Acrobat, Photoshop và kỹ năng làm Pre-press

- Làm việc full time hoặc part-time

- Thích ứng và biết giải quyết áp lực công việc, deadlines

- Có khả năng làm việc trong teamwork

- Lương theo khả năng và thỏa thuận

Xin gởi CV về kevin@adpromediacom.au