HỆ THỐNG RAO VẶT CỦA NGƯỜI VIỆT – VIETNAMESE CLASSIFIEDS SYSTEM


Chọn mục
Tìm kiếm
Xóa

Need Full-Time Admin/Receptionist

Danh mục: Cần người

Working hours Monday to Friday 9:00 am-5:30 pm (Saturday work on demand)… Xem thêm

Share Phong

Danh mục: Share phòng

House near Springvale shopping, 2 rooms available for 2 females share, rent $500.00 a month, cover electricity and gas, no internet. Mob: 0428899502. Xem thêm

Cần thợ phụ Handyman

Danh mục: Cần người

Tìm thợ phụ Handyman. Liên lạc: 0414 977 165 Xem thêm

Cần nhân viên chạy bàn

Danh mục: Cần người

Cần nam/ nữ chạy bàn. Làm việc ở Sunshine. Full-time/ part-time. Liên lạc: 0433 838 817 Xem thêm

Cần thợ

Danh mục: Cần người

Hãng furniture tại Sunshine cần tuyển thợ mộc. Lương ưu đãi, môi trường làm việc thân thiện.Liên lạc: Con 9366 2386 - 0403 239 796 Xem thêm